Приключи проектът “Дунав – мога да те чуя и няма да те забравя”

Разни новини

Проектът се финансира по Програмата Interreg V-A Румъния-България

Днес на 01.02.2018 г., в конферентната зала на Русенска търговско-индустриална камара се проведе заключителна пресконференция по проект 15.2.1.023 “Дунав – мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера”, който бе изпълнен съвместно с Търговско-промишлена палата-Враца (водещ партньор) и CCMP Europroject гр. Слатина (Румъния). 

Проектът се финансира по Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

По време на събитието бяха представени резултатите от изпълнението на дейностите по проекта, какви цели бяха постигнати и какъв бе неговия принос по отношение на опазването на културно историческото наследство. 

Пресконференцията бе финалното мероприятие, предвидено по „Дунав-Аз мога“ и в първата му част екипът по проекта презентира основните и най-интересни моменти от изпълнението му: 

– Организиране на три международни конференции, засягащи различни теми в сферата на праисторията и новите научни открития в трансграничния регион.

– Организиране на летни детско-юношески занаятчийски  работилници, по време на които деца и юноши между 8 и 16 годишна възраст имаха възможността да се докоснат до занаятите и да усетят вълнението при изработката на различни предмети.  Тези работилнички се проведоха в гр. Враца, гр. Русе и гр. Слатина (Румъния).  

– Провеждане на асамблея на занаятите под надслов „Занаятите вчера, днес и утре“ в гр. Слатина (Румъния), където занаятчии от регион Русе имаха възможност да представят свои произведения. 

   В рамките на проекта бе заснет и филм, който бе представен във втората част на пресконференцията. Филмът показа по оригинален начин всичко, което бе осъществено  и присъстващите имаха възможността да получат точна, жива и ярка представа за събитията.