Приеха промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции

Разни новини

Проектозаконът определя Българската народна банка (БНБ) като орган за преструктуриране на банки, а Комисията за финансов надзор (КФН) като орган за преструктуриране на инвестиционни посредници.

С нов закон БНБ ще отговаря за преструктуриране на банки

Министерският съвет (МС) одобри проект на Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници….

Зам.-председателят на Комисията по бюджет и финанси Евгения Ангелова заяви, че целта на промените е да приведат националното законодателство в съответствие с разпоредбите на европейски регламент, свързан с Единния механизъм за преструктуриране.”Идеята е да бъде регламентирана ролята на Единния съвет по преструктуриране и на Националния орган за преструктуриране в Националната рамка за преструктуриране с оглед присъединяването на България към Единния механизъм за преструктуриране”, отбеляза тя.

Ангелова припомни, че България е започнала процедура за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка /ЕЦБ/ и присъединяване към Единния надзорен механизъм и от това следва присъединяване към Единния механизъм за преструктуриране в Европейския съюз.”В националното ни законодателство обаче липсва нормативна база за присъединяване на страната ни към надзорния механизъм и към механизма за преструктуриране. Затова е необходимо да се въведат разпоредби, свързани с прилагането на европейския регламент”, обясни Ангелова.

Експерт за новия банков закон: Създават се условия банките да са безотговорни

На теб ти е кърпа вързано, че някой ще дойде и ще те спаси – затова и имаш стимул да се държиш неразумно. Това заяви е коментар з…