Президентът наложи ново вето

Разни новини

Президентът Румен Радев наложи вето върху промените в Закона за посевния и посадъчния материал, с които се правят поправки в Закона за опазване на земеделските земи. Държавният глава не е съгласен с правилата, по които се променя предназначението на земеделските земи.

Според Радев тези правила не изпълняват конституционното задължение на държавата за особена закрила на земята и не гарантират промяна на предназначението на обработваемите земи само по изключение при доказана нужда.

Радев смята, че промени в законодателството, които засягат основни начала на Конституцията, трябва да преминават през всички етапи на законодателния процес. Само така може да се гарантира прозрачност и да се даде възможност на всички заинтересовани лица да изразят своето мнение.

България