През февруари в „Уни Хоспитал“ ще бъдат преглеждани пациенти със захарен диабет

Здраве Новини от Пазарджик
Унихоспитал Панагюрище,МБАЛ „Уни Хоспитал“ предоставя възможност за безплатни профилактични прегледи на пациенти със захарен диабет тип 1 и тип 2 през февруари 2017 година. Прегледите ще се извършват в приемния кабинет на отделението по ендокринология и болести на обмяната всеки вторник, сряда, четвъртък и петък (изключение ще правят понеделниците).