Правителството взе решение относно заемането на академични длъжности у нас

Разни новини

Причините, налагащи промените в Правилника в посочената област на висше образование, са следствие от прилагането на изискваните минимални наукометрични показатели за различните научни степени и академични длъжности.

Красимир Вълчев: Само за едва 20% от българските деца в чужбина сме сигурни, че ходят на училище

Едва за една пета от българските деца в чужбина е сигурно, че там ходят на училище. Точното засичане става чрез участието им в неделни …

Съгласно приетите изменения се премахва деленето на броя на авторите при отчитане броя на публикациите за даден учен поради факта, че науката в цитираната област е колективно дело и чрез деленето не се стимулират комплексните и мултидисциплинарни изследвания. Вместо това се предлага начин за отразяване качеството на тези публикации.За повишаване дела на нематериалната част на българската икономика – показателите за патенти и полезни образци се преместват в групата показатели Г от група Е, като същевременно полученият патент се оценява като публикация с най-високо качество – 25 точки, а заявката за патент или полезен модел – с 15 точки.