Подадоха над 33 хиляди заявления за помощ за първолак

Разни новини

На 15 октомври 2019 г. приключи приемането на заявления за отпускане на еднократната помощ от 250 лева за ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Според последните данни от Агенцията за социално подпомагане са подадени 33 122 заявления – декларации, а издадените заповеди за отпускане на помощта са 31 202 и те се отнасят за 31 844 деца-първокласници.

Помощта за първокласници се отпуска по реда на Закона за семейните помощи за деца на семействата, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавни или общински училища. Изискването е средномесечния доход на всеки един от членовете на семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв.

Няма подоходен критерий за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на Закона за закрила на детето.

От тази година изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, се извършва на два пъти. 50% от нейния размер се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а останалите петдесет на сто – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

Това обстоятелство се проверява служебно от дирекциите “Социално подпомагане” в страната. Ако детето не отиде на училище или за един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини, помощта ще трябва да бъде възстановена.

За миналата учебна – 2018/2019 г., са подадени общо 36 100 заявления-декларации за отпускане на тази помощ. Издадените заповеди за отпускане на помощта бяха 34 842 и се отнасяха за 35 550 деца.

България
Поставете оценка:

0

Оценка 0 от 0 гласа.