По-малко сделки, но по-динамичен пазар

Разни новини


На пръв поглед е странно да се наблюдава спад от 14% в броя на реализирани сделки с имоти и в същото време пазарът да продължава да е динамичен. Причината за подобна аномалия се крие в сегмента "ново строителство". „Този сегмент се отразява малко по-късно във времето в Агенцията по вписвания, тъй като сделките не се движат с директна продажба, а с по-продължителен период от време – задържане на предварителен договор. Това е повлияно от схемата на плащане на новото строителство, начина на финансиране, т.е. изчаква се моментът преди завършване на сградата, за да бъде използван кредит”, обяснява инж. Ирена Перфанова, председател на Национално сдружение „Недвижими имоти” (НСНИ). Към момента данните не дават ясна представа за случващото се на пазара, но през следващите 12 месеца данните ще излязат наяве и ще се види точно колко са сделките. Друг важен момент от пазара на недвижими имоти към момента е разминаването между офертна и реална цена, което затруднява сключването на сделки. Доста от продавачите изкарват имотите си на пазара, но те са неправилно оценени, т.е. надценени. „Продавачите са с много по-голямо очакване от това, което купувачът е готов да предложи за даден имот и това е причината самите купувачи да бъдат затруднени в избора си. В случаите, когато една оферта е оценена правилно, имотът се продава изключително бързо и с много малък процент на отстъпка”, допълва инж. Перфанова….