Пловдивчани от Коматево, до 8 часа утре изнесете жълтите чували пред вратите си!

Новини от Пазарджик Разни новини

Тази вечер или до 08:00 ч. утре (7ноември, сряда) жителите на квартал „Коматево“, включени в пилотния проект на Община Пловдив „От врата на врата“ за разделно събиране на отпадъци, трябва да изнесат пред домовете си жълтите чували с хартиени, пластмасови и метални опаковки.

От ОП „Чистота“ напомнят, че по график чувалите се обслужват всяка първа и трета сряда от месеца. Следващата дата е 21 ноември.

Припомняме, акцията по това разделно събиране на отпадъците започна от месец април. Заедно с чувалите на гражданите се предоставят и информационни брошури с указания за начините за разделно събиране. Събирането на пълните чували се извършва всеки първи и трети вторник и сряда на месеца. Отпадъците се извозват за предварително третиране и предаване на крайни преработватели за рециклиране.

Освен че осигурява вторични суровини за производството на нови изделия, разделното събиране намалява количеството на отпадъците, които се депонират. Това спестява финансови разходи и удължава експлоатационния срок на депата и като цяло намалява вредното въздействие на човешката дейност върху околната среда.