Петролната асоциация излезе от КРИБ

Разни новини

Спорните промени трябваше да влязат в сила от 28 януари. Малките търговци на горива заплашиха, че ще облекат жълти жилетки и ще излязат на протест. Те твърдят, че новите изисквания за уставен капитал и банкови гаранции (например 20 000 лева на бензиностанция) ще ги изхвърлят от пазара.Позицията на БПГА обаче е съвсем различна. Ето и какво казват от асоциацията:”По повод решение на Министерския съвет от 09.01.2019 г. да внесе в Народното събрание законопроект за отлагане с 6 месеца на влизането в сила на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, Българската петролна и газова асоциация (БПГА) заявява: