Петков: Новият закон гарантира правата на хората с увреждания

Разни новини

„Знаете колко дълго продължи работата по този законопроект – няколко месеца, но положителното е, че имаме един нов закон, който гарантира правата на всички хора с увреждания и дава нови форми на подкрепа“, смята социалният министър.

Народното събрание прие новия Закон за хората с увреждания

Парламентът прие на второ четене изцяло новия Закон за хората с увреждания. Законът предвижда предоставянето на всички мерки за подкреп…

За първи път финансовата подкрепа е обвързана с линията на бедност, а размерът ѝ се определя в закон, а не в подзаконов нормативен акт.Тя ще бъде диференцирана в няколко група, а за нея в бюджета на министерство за догодина са предвидени 426 млн. лв.