Пее ми се песен за душата!-4

Стари градски песни

ПО МОРЕ СЕ СКИТАМ АЗИ

По море се скитам ази ,
от пристанище далеко ,
между бурните талази
и ме влачат в тъмнина.

А морето ядовито
и небето е покрито
с черни облаци и мрачни
и звездици ни една .

Сал една звездица беше
мой водител-покровител
тя сред бурите лъщеше
и надеждата тя ми беше.

Таз единствена надежда ,
туй прекрасно светило
беше ти, девойче мило,
твоят поглед милостив.