Пътят е дълъг за теб!

Разни новини
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

А самият той отиде на еднодневен път в пустинята и спря, и седна под една хвойна. И поиска за себе си да умре, като каза: Стига сега, Господи. Вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си.

Тогава легна и заспа под хвойната. По-късно ангел се допря до него и му каза: Стани и яж…защото пътят е много дълъг за теб.

3 Царе 19:4-5, 7

Планът на нечестивия езически цар Ахаав бе да убие Илия.

Защото междувременно самият Илия бе избил всичките езически пророци в земята на избрания народ. И добре знаеше какво ще последва от страна на царя, подкрепящ езическия бог Ваал и неговите пророци – смърт!

Така че единственото, което Илия очакваше – това бе смъртта. Затова така спокойно заспа в пустинята в очакване да се събуди в небето.

И сигурно това си и помисли, когато се събуди и видя ангела Господен. Но Божиите намерения бяха различни: „Пътят е много дълъг за теб!“

Вместо смърт – живот, вместо край – начало! Ако днес си обезверен до смърт – ето това е Божието окуражително слово: Пътят е дълъг за теб!