Пак предупреждение, че България може да е първата изключена от голяма международна екоконвенция

Разни новини

Причината за твърдението за изключване на България, което се прави не за пръв път от природозащитниците, е първият доклад на Комитета за съответствие по конвенцията от 18 февруари, 2019 година за напредъка по изпълнението на негово решение VI/8d относно прилагането на конвенцията в България. Припомняме, че още през 2017 година “За да остане природа в България” направи това предупреждение, като тогава беше посочено, че евентуално изключване може да последва, защото в Закона за устройство на територията (ЗУТ) така и няма възможност за предоставяне право на гражданите да обжалват незаконосъобразни устройствени планове и разрешителни за строеж. Това изискване е залегнало в решение V/9d от срещата на държавите членки към Орхуската конвенция от 1 юли 2014 г., а срокът за изпълнение на решението изтиче на 31 януари 2017 г.

Данаил Кирилов се държи като законодателен терорист

“Данаил Кирилов се държи като абсолютен законодателен терорист”. Това каза заместник-председателят на „БСП за България“ Кру…

Сега, в доклада на Комитета за съответствие по конвенцията, се посочва, че България трябва да изпълни изискванията на решение VI/8d на Съвета на държавите членки на Орхуската конвенция до 1 октомври 2019 година – в противен случай следва спиране на правата ѝ по Конвенцията. И отново става въпрос за възможност гражданите да обжалват пред съда общи и подробни устройствени планове, както и разрешения за строеж в нарушение на екологично законодателство.Според “За да остане природа в България”, от България се очаква да предприеме законодателни или административни мерки, за да не се допуска реализацията на опасни за околната среда инвестиционни проекти чрез необосновано прилагане на предварителния изпълнения на решенията им по ОВОС.