Отстраниха “пороците” от Наредбата за медицинска експертиза

Разни новини

Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев одобри промени в Наредбата за медицинската експертиза. С приемането им ще бъде отстранен още един порок от наследения нормативен хаос в здравното министерство. Така съобщиха новината от ведомството и публикуваха за обществено обсъждане проект за нова медицинска експертиза.

Сред идеите за реформи на предишния министър Петър Москов бе комисия за медицинска експертиза да замени ТЕЛК-овете, като по този начин според него щеше да се постигне по-голяма обективност.

През 2016 г. Москов посочи, че целта на промяната е отстраняване несъвършенствата на системата и насочване на пари към най-нуждаещите се, за да могат те отново да започнат работа и да се върнат в обществото.

В новия проект се предвижда инвалидите да продължават да минават ТЕЛК за повторно освидетелстване в срок от 1 до 3 години.

С наредбата се уреждат още правилата за постановяване и издаване на болничен лист за временна или трайна неработоспособност, за отсъствието по майчинство за бременните, родилите и осиновилите деца, както и за определяне на видовете и степените на увреждане.

От министерството припомниха, че текстове от досегашната Наредба за медицинската експертиза са били атакувани във ВАС от пациентска организация и съдът е установил нарушение на административните правила при изработването й.

“Наредбата създава условия за прилагане на единни и обосновани критерии в медицинската експертиза и ред, по който да се осъществява тя. С правната регулация се осигурява утвърждаването на принципи, правила, организация и уеднаквяване на дейностите, свързани с медицинската експертиза, на територията на цялата страна.

Регулацията дава стабилност и възможност за планиране на всички произтичащи от медицинската експертиза последствия, включително социалните придобивки и финансови обезщетения.
Наредбата за медицинската експертиза запазва правата на хората с увреждания. Не се създават нови регулаторни режими и не се засягат съществуващи режими и услуги”, съобщиха още от здравното министерство.

България