Отмениха бедственото положение във Видин

Разни новини

На заседание на Общинския щаб за защита при бедствия днес бе направен анализ на актуалната обстановка на територията на Община Видин. Припомняме, че във връзка с усложнената ситуация поради обилен снеговалеж и снегонавяване, на 23.03.2018 г. бе въведен в действие Общинският план в частта „Защита при снегонавявания, обледявания, свлачища и пожари“ и обявено бедствено положение на територията на цялата община.

Видин въвежда първа степен повишено внимание заради покачване нивото на Дунав

Въвеждаме „повишено внимание“ заради покачване нивото на река Дунав. Това каза на заседание на Щаба за изпълнение на област…

След слабия снеговалеж през изминалата нощ снежната покривка се е увеличила с още 5-6 см. Във всички селища на общината е почистено и проходимо. Почистена са също улиците и подстъпите към гробищните паркове. Няма затворени участъци от четвъртокласната пътна мрежа, достъпът до населените места е осигурен. В проблемните отсечки са направени разширения. Работят всички съоръжения на помпената станция за питейна вода при с. Сланотрън, където бе прекъснато електрозахранването. Отводнителните станции са на денонощен режим. Няма постъпили сигнали за бедстващи хора, всички пациенти на хемодиализа са транспортирани до видинската болница.

„При анализиране на обстановката нямаме предпоставки, които да представляват опасност за здравето и живота на населението на Община Видин, както и за околната среда. Нямаме предпоставки за нанасяне на вреди и щети на държавната и общинската инфраструктура, на имуществото на гражданите. Продължаваме наблюдението и работата в сложната зимна обстановка, като считам, че са отпаднали условията за въвеждане на бедствено положение“, обобщи Ценков. Той благодари на членовете на щаба за техния професионализъм и всеотдайност. „Целта беше да направим превенция на създалата се опасност на територията на община Видин и да не бъдат нанесени вреди както на хората, така и на имуществото им, на държавната и общинската собственост“, отбеляза още кметът на Видин.