Откриват специализиран кабинет за дентално лечение на хора с увреждания в Медицински университет Пловдив

Новини от Пазарджик Разни новини

Специализиран кабинет за дентално лечение на хора с увреждания ще бъде открит на 8 ноември във Факултета по дентална медицина на Медицински университет Пловдив. Стоматологичният кабинет е оборудван със специална платформа и отговаря на приетите норми и изисквания в Европейския съюз за лечение на хора със специфични потребности. В него безпрепятствено ще могат да бъдат лекувани пациенти с трайни двигателни увреждания и придвижващи се с помощта на колички.

Инициативата на ръководството на Факултета по дентална медицина, подкрепена от ректорското ръководство на МУ – Пловдив надгражда възможностите за практическо обучение на студентите за спецификата на лечението на такъв тип пациенти. Във ФДМ – Пловдив се обучават на английски език над 480 граждани от европейски държави и 820 студенти на български език, като бъдещи дентални лекари те трябва да са подготвени адекватно да провеждат подобно специфично дентално лечение. Средствата за изграждането и оборудването на кабинета са осигурени изцяло от МУ – Пловдив.