Откриха вторично огнище на чума по дребните преживни животни в град Болярово

Разни новини

Огнището е вторично, защото е възникнало в стадо, чийто собственик има роднинска връзка с фермер от село Крайново, където преди това беше открито огнище, т.е. то е свързано с вече установен случай.В заповедта се посочва, че директорът на ОДБХ Ямбол трябва да организира:1. Принудително убиване по хуманен начин и обезвреждане на всички дребни преживни животни в засегнатия животновъден обект, както и контактните му животновъдни обекти.