От 10 г. насам Неделино е 6-тата община в България с ЕСКО-договор

Разни новини

Преди дни местната управа на Неделино подписа контракт с държавната фирма „Улично осветление“ ЕАД на стойност 269 300 лв.без ДДС.За срок от 5 години и три месеца дружеството трябва да изпълни договор с гарантиран резултат за въвеждане на енергоефективни мерки на територията на общината.Кметът Боян Кехайов обяви поръчката през октомври месец. В крайния срок за приемане на оферти обаче не бе постъпило нито едно предложение и управникът удължи срока. След това се появи само един участник.

„На практика това е отложено плащане на една инвестиция със средства от реализираната икономия. За нас е добре, защото нямаме ресурс, който да вложим в изпълнение на такава поръчка“, обясни градоначалникът.Той посочи, че се налага подмяна на уличното осветление, защото то е с 12 вида лампи.

„Когато изгори една крушка, хората идват при нас и казват едва ли не, че общината една крушка не може да смени, тоест елементарен проблем не можем да решим. А проблемът е, че нашите улични тела са над електропроводниците. За да подменим една крушка, трябва да платим такса за изключване на електроенергията. Трябва да публикуваме съобщение една седмица по-рано, за да бъдат уведомени собствениците на производствени или други мощности, че захранването ще прекъсне. Трябва да наемем вишка за 48 лева на час и да извикаме специализиран екип, който да я смени. Ние трябва да свалим крушката, да я видим от кой вид е – натриева, фосфорна, енергоспестяваща. И да дадем заявка. Тоест, една такава смяна ни излиза над 60-70 лева, а самата лампа струва от 6 до 15 лева. А и организацията по смяната й е много сложна“, поясни кметът.Енергийното обследване на уличното осветление в Неделино показало, че имат и 250-ватови крушки, а по договор новите, които трябва да се сложат, са 20-ватови. Тоест, десет крушки ще светят колкото една в момента. Лампите ще бъдат свалени по-ниско от ел.кабелите.Кехайов уточни, че в момента плащат 6000 лева месечно и ако разходите им паднат наполовина, останалите 3000 лв. ще ги плащат на фирмата изпълнител до окончателното плащане на инвестицията. Възложителят е изчислил, че за малко повече от 5 години вложената инвестиция ще се изплати при норма на годишно оскъпяване от разсрочено плащане до 7%.

Справка в сайта на Агенция за обществените поръчки сочи, че само 6 общини през последните 10 години са сключили 7 ЕСКО-договора. Досегашната практика на общините сочи, че за тези специфични поръчки се явяват максимум двама кандидати, или нито един.

Кметът на Неделино иска нови лампи чрез договор с гарантиран резултат

Поръчка за нови улични лампи в община Неделино чрез договор с гарантиран резултат възлага кметът Боян Кехайов. Тя е на стойност 270 хил…

Община Долна Митрополия има два контракта с гарантиран резултат, подписани през 2008/9 г. Двата са инженерингови. Единият е за проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мероприятия в ОДЗ „Щастливо детство” гр. Тръстеник. Изпълнител е „Консорциум за енергоефективни проекти – КЕЕП“ – София, на стойност 489 987 лв. без ДДС.Вторият е за енергоефективни мерки в ОДЗ „Здравец” гр. Долна Митрополия, със същия изпълнител и за 463 917 лв. Седем години е срокът им за изпълнение.Община Опан през 2012 г. сключва ЕСКО-договор с фирма „Енемона“ АД – Козлодуй, за енергоефективни дейности в ОУ „Христо Ботев“ – с. Опан. Неговата стойност е 249 857 лв. без ДДС.Община Сапарева баня през 2015 г. е сключила ЕСКО-договор. Ангажиментът на избрания изпълнител – „Улично осветление“ ЕАД, е да въведе енергоефективни дейности с гарантиран резултат – да се намали енергопотреблението от уличното осветление чрез подмяна на осветителните тела със светодиодни, поддръжка и енергиен мениджмънт в гр.Сапарева баня, с. Сапарево, с. Овчарци и с. Ресилово.

Мадан, Златоград и Неделино с договор за 9 млн. лв. за две инсталации

Кметовете на родопските общини Мадан, Златоград и Неделино подписаха договор с министъра на околната среда и водите Нено Димов за изгра…

Същата година община Гълъбово е избрала консорциум „Респромгруп“, който да изпълни енергоефективни дейности с гарантиран резултат – намаляване на енергопотреблението на уличното осветление и изграждане на видеонаблюдение на територията на Община Гълъбово”. Контрактът там е на стойност 268 624 лв. без ДДС. Срокът за изпълнението тук е десет години.През 2016 г. община Дупница е избрала фирмата „Алмина консулт“, която по ЕСКО-договор за 385 265 лв. без ДДС да въведе енергоспестяващи мерки в МБАЛ „Св. Иван Рилски“.През 2007 г. процедури за възлагане на специфичния договор – който се плаща от икономията вследствие на неговото изпълнение, са обявили общините Силистра (за ПМГ „Климент Охридски“ в Силистра и ОУ „Христо Ботев“ в Айдемир), Момчилград (за ЦДГ „Зорница“), Мадан (за ОДЗ „Елица“), Сатовча (за СОУ „Христо Смирненски“ в с. Кочан), Ардино (за СОУ „Васил Левски“) . Нито една не е приключила поради липса на интерес или недопускане на кандидати.Община Бургас също има стартирала такава поръчка през 2015 г. за ЦДГ 14 „Здравец“, за ЦДГ 7 „Синчец“ и за ОДЗ 1 „Морска звезда“ с прогнозна стойност от 289 166 лв. без ДДС, но не е постъпила нито една оферта и е прекратена.