Осветени са нови сътрудници на Държавна сигурност в …

Разни новини

alt
Комисията по досиетата обяви принадлежността към тоталитарните комунистически служби на нова серия журналисти в Българското национално радио (БНР).

Новата проверка е обоснована от промяната в закона за досиетата от края на 2012 г., според която лицата, извършващи публични дейности, сред които и тези в медиите, заемали или заемащи ръководни постове, подлежат на проверка от 10 ноември 1989 г., а не както първоначално беше записано от влизането на закона в сила (декември 2006 г.), тоест обхващат се и първите 16 години на прехода.

Втората проверка на БНР (решение №2-791 от 6 декември 2016 г.) е засегнала 430 лица, заемали длъжности като директори, заместник-директори, главни редактори, заместник главни редактори, членове на редакционните съвети, политическите коментатори, водещи на предавания, водещите на рубрики.

От тях с установена принадлежност са 38 души. Комисията е обявила данните за 31 от тях, тъй като останалите 7 са починали и по закон информацията за тях не се оповестява.

От обявените с решението 31 души 11 са обявени за първи път, като 5 от тях са жени. Разкритите за първи път служители са:

 • Антоанета Илиева Ковачка, редактор (член на редакционен съвет) до 12.11.2002 г., главен редактор от 09.12.2013 г.;
 • Асен Николов Минчев, редактор (член на редакционен съвет) до 30.06.1999 г.;
 • Божидара Динева Георгиева, редактор (член на редакционен съвет) до 01.02.2000 г.;
 • Валентин Атанасов Измирлиев, редактор (член на редакционен съвет) до 31.03.1996 г., коментатор от 01.04.1996 г. до 31.08.1997 г., редактор (член на редакционен съвет) от 01.09.1997 г. до 25.05.1999 г.;
 • Вили Финков Финков, редактор (член на редакционен съвет) до 10.11.1993 г.;
 • Димитринка Веселинова Кавалска, водещ на предаване и редактор (член на редакционен съвет) в РРС-Шумен до 07.1995 г.;
 • Димитър Спасов Шалев, редактор (член на редакционен съвет) в РРС-Благоевград от 16.02.1990 г. до 14.11.2002 г.;
 • Екатерина Николаева Манолова, старши редактор (член на редакционен съвет) от 01.12.2013 г. до 30.06.2015 г.;
 • Сергей Владимиров Джоканов, редактор (член на редакционен съвет) до 10.03.1995 г.;
 • Стоян Костов Вълев, редактор (член на редакционен съвет) и водещ на предаване в РРС-Шумен от 01.1999 г. до 05.2000 г.;
 • Хубавинка Николова Филипова, редактор (член на редакционен съвет) до 01.10.1997 г.

През 2008 г. Комисията извърши първата проверка на БНР, при която бяха проверени над 700 лица, от които 67 се оказаха сътрудници на тоталитарните комунистически служби.