Осигуряват 36 нови специализирани легла за хора с увреждания от Асеновград

Разни новини

През нощта съществува необходимост от поставяне на прегради и табли, с каквито сегашните легла не са оборудвани. Наложително е при рехабилитация, хранене и други процедури, мебелите да имат повдигащи механизми и аксесоари. Проектът предвижда да бъдат закупени 36 броя специализирани легла с допълнителни принадлежности – предпазни рамки, табли, дюшеци и други. Реализацията на проектното предложение значително ще подобри условията на живот, чрез осигуряване на повече комфорт и безопасност на настанените в институцията, посочват от общинската управа.

Ще въвеждат сесии по сексуално образование в ромски училища

С цел обхващане и задържане на ромските деца от Асеновград в образователната система, ще се прилагат различни дейности, заложени в План…

Ще се повиши и качеството на предоставяните услуги. Общата стойност на проекта е 30 000 лева. Необходимото съфинансиране от Община Асенoвград, по правилата на Фонд „Социална закрила“, е минимум 10%. В случая, трябва да се отдели сумата от 3 000 лева. В тази връзка, без колебание, Общинският съвет в града даде съгласието си за оъществяване на съфинансирането, подкрепяйки предложението с единодушие.