Още 140 000 лева за почистване на улични платна, площади и други зони в Асеновград

Разни новини

След приключване на бюджетната година се установи, че преходният остатък е по-голям от очаквания. Неизползваните за 2017 година средства, заложени в перо “чистота”, са в размер на над 172 200 лева. Поради тази причина общият размер на План-сметката за чистота беше изменен, с решение на Общински съвет-Асеновград – от близо 3 614 000 лева на над 3 750 000 лева. От тях около 15 500 лева ще бъдат пренасочени към дейността по събиране на битови отпадъци и транспортирането им по депата или други инсталации и съоръжения за третиране. По-голяма част от остатъка – близо 140 000 лева – ще бъдат добавени към разхода за почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други зони от населените места в община Асеновград.

Община Асеновград обяви поръчка за почистване на стойност петцифрена сума

Над 70 000 лева за чистене ще отдели градската управа на Асеновград. За целта беше обявена обществена поръчка за „Ежедневно и изв…

Част от селата, към които също ще бъде прехвърлен разходен остатък за чистота, са Бачково, Нареченски бани, Тополово, Мулдава, Леново, Новаково и Конуш.