Опровержение

Разни новини

По повод  статията “В парламента продължават да ползват за експерти лица, свързани с ДС” читател на Блог на Пенсионера е изпратил на фейсбук страницата опровержение. С негово съгласие го публикувам.

/Статията е rss новина от сайта http://desebg.com//

 

Уважаеми издателю на Блог на пенсионера,

С интерес прочетох поместения в изданието Ви материал, основаващ се на произтичаща от Комисията по досиетата информация, че съм бил свързан с бившата Държавна сигурност като неин агент.
Всъщност така и не разбрах защо този път съм обявен, тъй като се обявяват само публични длъжности, а аз заемам експертна, при това на 1/2 щат, защото предпочетох да продължа научната си работа в БАН. Дадох съгласието си да бъда експерт в НС, защото отдавна съм констатирал скъсаната връзка между науката и политиката, което е в основата на редица наши неуспехи. Иначе се отнасям с уважение и разбиране относно необходимостта от разкриване на престъпленията на комунистическия режим и тяхното огласяване с цел скъсване завинаги с тези порочни практики. За съжаление в информацията на Комисията по досиетата се разкрива само една малка част от установените факти, друга част се заличава, а трета се прикрива умишлено, за да не станат ясни именно порочните престъпни практики на комунистическия репресивен апарат.
Много преди Комисията по досиетата, сам съм огласил факта, че в архива на ДС съществува мое агентурно досие, създадено когато съм бил 18-годишен ученик. Състои се от 5 страници и съдържа стандартните документи в бланкова форма за регистрирането на един агент като документ на оперативния работник, регистрационна бланка, регистрационен дневник. Нито един от тези документи не произхожда от мен. „Истината“ в информацията на Комисията по досиетата обаче свършва до тук, а огласяването само на част от нея е началото на манипулацията.
Комисията по досиетата съзнателно премълчава факта, че в личното ми дело е приложено и обещание за сътрудничество от мое име. Никога не съм подписвал подобен документ, освен това същият е фалшифициран видимо и с невъоръжено око. След провеждането на съдебно-графологична експертиза, изцяло кредитирана от съда, той бе обявен за неистински. Комисията по досиетата се съобрази с този факт, но вместо да посочи, че в делото ми е приложен фалшив документ, тя просто го заличи, сякаш той не съществува. С прикриването от страна на Комисията по досиетата на подобен документ всъщност се заличава престъпната практика на ДС да се създават фалшиви документи за лица, които впоследствие да бъдат използвани в опит за тяхното дискредитиране.
Освен това в архива на същата тази Комисия по досиетата е съхранена автентична информация, че през периода, когато съм регистриран като агент на Шести отдел на ДС, същият Шести отдел на същата ДС води срещу мен като непълнолетен ученик дело за оперативна проверка с окраска „Противодържавна агитация и пропаганда“. На делото е сложена резолюция, че следва да бъда „профилактиран“ и това се изрази в мое задържане под стража и провеждането в продължение на една година на следствени действия с физически и психически репресии, в т.ч. и заплахи за забрана за завършване на средно образование. Оригиналните документи за тези събития дълго време бяха укривани от мен от страна на Комисията по досиетата, което е още един пример за порочна практика.
Съвсем не е случаен факта, че от страна на Европейската платформа за памет и съвест, която е европейския аналог на Комисията по досиетата, бе отказано колективно членство на последната, тъй като тя се ръководи от щатен служител на бившия комунистически репресивен апарат – в случая неин председател е капитанът от Народната милиция Евтим Костадинов.
Всъщност още през 2001 г. пожелах да се информирам за моя случай и МВР официално ми отговори, че за мен е събирана информация от бившата ДС. На 17.09.1984 г. (когато съм едва 17 годишен), ДС открива за мен дело за оперативна проверка с псевдоним „Патриота“. Същото е водено по линия на „промакедонски национализъм“ с окраска „противодържавна агитация и пропаганда“ и че делото е снето от отчет на 14.09.1985 г. след като ме е профилактирала. За мен остава загадка как е възможно да съм вербуван от Шести отдел на ДС за агент на 03.05.1985 г., след като още четири месеца съм следствен и профилактиран от същия този Шести отдел на ДС за противодържавна агитация и пропаганда? Загадка остава и защо през 2001 г. официално бях уведомен от МВР, че всички документи за събираната за мен информация се унищожени, а през 2009 г., след дълго и упорито издирване, завършило със скандал, все пак успях да се снабдя със заверени копия на регистрационния картон за образуваното срещу мен дело, а също така копие от дневника на заведените от ДС дела, къде също така, но този път ръкописно, е отразена информацията за приписвана на мен „противодържавна агитация и пропаганда“.
След поредното ми обявяване за агент на ДС от страна на Комисията по досиетата, с мен се свърза бившият неин служител Веселин Ангелов, като заяви следното: „Като бивш член на Комисията по досиета потвърждавам, че изнесеното от г-н Ташев е истина. Още тогава сам установих и предупредих тогавашната Комисия, че Декларацията е фалшива! Това впоследствие се установи с графологическа експертиза. Освен това по безспорен начин вече е доказано, че тогава г-н Ташев е бил малолетен и трябва да отпадне от обявяване“.
В заключение искам да подчертая, че не е толкова важно дали съм бил малолетен или не, макар че този пример показва колко гнусни са били методите на ДС, а по-скоро, че никога не съм бил сътрудник на същата. Защото дори и документите да се унищожават, следи все пак остават. Ако съм бил агент, името ми все някъде щеше да бъде разкрито като информатор по отношение на трети лица, а вече 20 години подобно нещо не се е случило. Очевидно е, че въпросният закон за досиетата трябва да се допълни, за да се разкриват и обявяват всички документи на бившата ДС, в т.ч. и нейните репресивни действия. Тогава ще стане ясно, че в някогашното българско общество освен сътрудници, е имало и лица, които са се противопоставяли на тоталитарния режим. А това са факти, с които човек би трябвало да се гордее, а не да се срамува и да става обект на обществено порицание.

Прилагам:
• Официално известие на МВР от 2001 г., че за мен е събирана информация от бившата ДС. На 17.09.1984 г., ДС открива за мен дело за оперативна проверка с псевдоним „Патриота“. Същото е водено по линия на „промакедонски национализъм“ с окраска „противодържавна агитация и пропаганда“ и че делото е снето от отчет на 14.09.1985 г. след като съм профилактиран.
• Официално известие на МВР от 2001 г., че за мен е събирана информация от бившата ДС, но документите за това са унищожени.
• Заверено копие от 2009 г. на Комисията по досиетата на дълго време укривания от нея картон образец 3 от 17.09.1984 г. за образуваното срещу мен дело за оперативна проверка с псевдоним „Патриота“ и с окраска „Противодържавна агитация и пропаганда“. На документа ясно се чете, че съм ученик и ръкописно поставената резолюция да бъда профилактиран в продължение на една година.