Омбудсманът препоръчва  алтернативна възможност на електронните рецепти за антибиотици и лекарствата за диабет 

омбудсманът

Днес омбудсманът на България, Диана Ковачева, изпрати важно становище до здравния министър проф. д-р Христо Хинков, предлагайки алтернативен начин за предписване и отпускане на антибиотици и лекарства за захарен диабет.

Според проект на наредба, валиден от 1 октомври тази година, тези две групи лекарства ще бъдат изписвани единствено с електронна рецепта. Тази мярка има за цел да предотврати недостига на медикаменти за диабет и да ограничи неразумната употреба на антибиотици, което води до резистентност.

Омбудсманът Диана Ковачева изтъкна, че безконтролното предписване и отпускане на лекарства за лечение на захарен диабет и безразборното използване на антибиотици са сериозни причини за липсата и недостига на тези лекарства на пазара. Тя подчерта, че е необходим по-ефективен и сериозен контрол при предписването и отпускането на тези лекарства.

Омбудсманът обръща внимание и на ограниченията, които могат да възникнат във връзка с тази мярка. Някои лекари и лекари по дентална медицина нямат договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и не разполагат с необходимата техника и познания за работа с електронната система. Тази мярка може да засегне правата на пациентите, включително децата. Освен това, липсата на стабилна интернет връзка в някои райони може да направи предписването на антибиотици чрез електронни рецепти трудно достъпно.

Важно е да се отбележи и, че липсата на аптеки в малки и отдалечени населени места е сериозен проблем, който води до нарушение на правата на гражданите на достъп до лечение.

Според здравния министър Христо Хинков, мярката за електронни рецепти ще спомогне за прекратяване на неразумната употреба на антибиотици и ще има сериозен ефект в борбата с антибиотичната резистентност. Той подчерта, че тази проблематика е важна не само за България, но и за цяла Европа.

Въпреки сложностите, свързани с въвеждането на електронни рецепти за антибиотици и лекарства за диабет, тези мерки имат потенциал да подобрят здравеопазването в страната. Обаче е важно да се обмисли как да се решат предизвикателствата, свързани с тях, така че да не се засегнат правата на пациентите и да се гарантира равен достъп до лечение, независимо от местоположението на гражданите.

източник