Окончателно: Приеха Закона за предоставяне на цифрово съдържание и услуги, както и за продажба на стоки

Разни новини

04 март, 09:57 /   Tribune

Окончателно: Приеха Закона за предоставяне на цифрово съдържание и услуги, както и за продажба на стоки

Снимка: БГНЕС

Очаква се повишаване на доверието на потребителите при продажба на стоки онлайн

Парламентът прие на второ четене изцяло нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

В мотивите към законопроекта се отчита липсата на правна рамка, която да регламентира предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги, както и фактът, че на национално ниво правната рамка не регламентира продажбата на стоки, съдържащи цифрови елементи.

Министерският съвет като вносител изтъква и необходимостта от транспониране в българското законодателство на разпоредбите на две европейски директиви, които създават минимални стандарти за защита на потребителите.

Двете директиви възприемат принципа, че държавите-членки не могат да запазват или въвеждат в своето национално законодателство разпоредби, различни от предвидените в директивите, освен ако не е предвидено друго.

С приемането на единни, ясни и хармонизирани правила за предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки в рамките на ЕС се очаква повишаване на доверието на потребителите при трансгранично предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и при продажба на стоки онлайн.  


https://tribune.bg/bg/obshtestvo/okonchatelno-prieha-zakona-za-predostavyane-na-tsifrovo-sadarzhanie-i-tsifrovi-uslugi-i-za-prodazhba-na-stoki/