Ограничиха възрастта за ръководители във ВУЗ-овете

Разни новини

Народните представители ограничиха възрастта за заемане на ръководна длъжност във висшите учебни заведения до 65 години, приемайки на второ четене промени в Закона за висшето образование.

Според текстовете “на ръководна длъжност не може да бъдат избирани лица, чиято възраст към датата на избора не позволява да изпълнят поне половината от законоустановения мандат до навършване на 65-годишна възраст”. Вече започнатите мандати ще бъдат завършени, се предвижда в преходните и заключителни разпоредби на закона.

Както и досега, в Закона за висшето образование за ректор, декан и директор на филиал, департамент или колеж се избират хабилитирани лица, които работят на основен трудов договор във висшето училище, с който се сключва договор за управление. Изрично е регламентирано, че мандатът на ректора се прекратява, освен при приключването му и при навършване на 65-годишна възраст.

Поставете оценка:

0

Оценка 0 от 0 гласа.