Огнян Ценков се срещна с жители на село Градец

Разни новини

Срещата започна с отчет на общинското ръководство за извършеното през 2017 година. Ценков информира, че Община Видин успява да се справи с финансовите трудности при стриктно спазване на финансовата дисциплина, поради което от месец март тази година е отпаднала от списъка на общини във финансово затруднение; задълженията са намалели от 21 000 000 лева на 13 500 000 лева. Той добави, че въведеният стриктен контрол относно събираемостта на местните данъци и такси, е довело до положителни резултати, като за две години със собствени средстваса разплатени задължения в размер на 7 500 000 лв. Общината успешно финализира дейности по европейски проекти и осъществява нови; полага повече грижи за подобряване на инфраструктурата и околната среда във всички населени места за повишаване на жизненото равнище и благосъстоянието на хората; търси нови пътища за развитие на образованието с оптимизирането на училищната мрежа и детските градини; успех за всички е откриването във Видин на филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев”. Кметът акцентира и на разрешаването на социалните проблеми, което продължава да е приоритет в политиката на Община Видин и осигуряването на заетост по Национални и Регионални програми. Богатата културна програма, в която са включени над 100 културни събития от местен, регионален, национален и международен характер, превръщат Видин в привлекателна туристическа дестинация. Част от програмата е провеждания ежегоден фолклорен събор “Алботин” в местността „Хайдук чешма“, село Градец. Общината усъвършенства административното обслужване и предприема конкретни стъпки във връзка с прозрачността и информираността на населението. Ценков отбеляза подкрепата на правителството, в резултат на общите усилията и със съдействието на всички жители промяната става видима във всяко населено място.

Кметът на Видин откри детска площадка и футболно игрище

Видин се сдоби с детска площадка и футболно игрище. Новите придобивки се намират в жилищен комплекс „Строител“, на кръстов…

В последните две години за село Градец са осигурени средства за изграждане на детска площадка по ПУДООС – 10 000 лв. (2016 г.); по програмата „Местни инициативи“ – ремонт на детска площадка и автобусна спирка в общ размер 4000 лв. (2016-2017г.); подмяна на дограма в детската градина – 5000 лв. (2017г.); ремонт на кметството и на здравната служба – 12000 лв. (2017г.); балстриране и частични ремонти на улици – 45 000 лв. (2015-2017г.) и окосяване на храсти, миене на улици, поддържане на парка и на местността край Алботинския манастир – 1200 лв. (2015-2017г.).

Хората имаха възможност да поставят въпроси, да изкажат мнения и препоръки. Те бяха свързани със състоянието на главните улици в селото, недоволство от високата скорост, с която водачи на автомобили карат по улиците и по третокласния път от Републиканската пътна мрежа за Община Бойница, с което се застрашава сигурността на хората; събирането и извозване на битовете отпадъци, уличното осветление.В края на срещата Ценков подчерта, че с негова заповед е сформирана комисия от експерти на общинската администрация, която ще извърши оглед на място и определи улици за асфалтиране, в град Видин и в другите населени места на Общината, както и че се предвижда видеонаблюдение на критичните точки, което значително ще подобри безопасността на движението.

Годишен концерт на съставите от видинското читалище Светъл ден - 2009

Около 90 деца, които танцуват и пеят във формациите към читалището, показаха своята годишна продукция на открито, пред Стамбол капия въ…