Огнян Ценков: Община Видин спазва стриктно мерките на Програмата за намаляване нивата на фините прахови частици

Разни новини

Това обобщение направи кметът на Община Видин Огнян Ценков пред медиите след редовното заседание на Общинския съвет по една от най-дискутираните точки в дневния ред – Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин и План за действие към нея за периода 2015-2020 г. Той отбеляза, че сред първите дейности, заложени в програмата, е преместването на автоматичната измервателна станция от натоварено кръстовище при ул. „Хр. Ботев“ и ул. „Гео Милев“, в ж.к. „Вида“, град Видин. Това става по указание на Министерството на околната среда и водите и Изпълнителната агенция по околна среда, с решение на Общинския съвет. Причината е, че при първата локация не се отчита нормален жилищен фон на замърсяване на въздуха, а повишен, основно заради изгорелите газове от автомобили. „Други основни мерки са метенето и измиването на улиците в град Видин и на територията на Общината, за да бъдат отстранени инертните материали, които се използват през зимата“ – допълни Ценков. Той обясни, че анализът на резултатите от измерването на показателите на атмосферния въздух се извършва за два периода – зимен и летен. През зимния период на 2016 г. превишаване на допустимата норма на фини прахови частици е имало през 165 дни, докато за 2017 г. такова е регистрирано за 80 дни. През лятото на 2016 г. броят на дните с превишаване на нормата е 46, а през същия период на 2017 г. те са само 3. Една от основните причини за замърсяването през зимата е използването на твърдо гориво за отопление. Затова ще се предприеме и кампания сред населението за използване на алтернативно гориво, каза видинският кмет.

Видин обяви бедствено положение

Кризисният щаб във Видин обяви бедствена ситуация в общината, заради снегонавявания и усложнена пътна обстановка. Във връзка със ситуа…

Ценков коментира и дебата, който предизвика в залата Годишната програма за развитие на туризма на територията на Община Видин през 2018 г. Той каза, че темата не е била акуратно обсъждана от някои общински съветници. Предварително програмата е разгледана както в постоянните комисии на Общинския съвет, така и в съответните експертни съвети по туризъм. Има приета и Стратегия за развитие на туризма. „Всички мерки, които ние залагаме, виждаме, че дават много сериозни резултати. Бяхме свидетели на едно говорене, което единствено отрича и саботира заложеното в програмата, с което аз категорично не мога да се съглася“ – заяви кметът на Общината.

Огнян Ценков се спря на отрицателния вот на предложението относно одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на град Видин, във връзка с имот, който се намира в непосредствена близост до бъдещото трасе на магистралния път София-Видин. „Собственик на този имот е г-жа Росица Кирова, която е вносител на заявлението.Това предложение не беше прието. Възникнаха въпроси от общинските съветници за начина на придобиване на имота и за провеждането на обществени обсъждания във връзка с необходимостта от промяна на устройствения план. Беше отговорено, че начинът на придобиване е чрез продажба на имот, собственост на Общината, от частен съдебен изпълнител, а обсъжданията са били проведени съгласно законодателството“ – каза той. В този контекст Ценков разясни, че в края на 2015 г. Община Видин е била с наложени запори на банкови сметки, на каса и е нямала възможност да оперира с нито един лев собствени приходи. „По тази причина собственост на Общината можеше да бъде продавана по такъв начин. За да се избегне това е извършена много сериозна промяна и резултатите две години по-късно са налице, благодарение на огромния труд от страна на общинската администрация и строгата финансова дисциплина. За да се стабилизира финансово и не се допусне тя да бъде разпродавана на безценица. Удовлетворен съм, че сме излезли от това състояние. Намалихме значително онаследения дълг от 22 милиона лв., изпълнява се стриктно финансово-оздравителният план, увеличихме събираемостта на местните данъци и такси, излязохме от списъка на общини в недобро финансово състояние. Всичко това ни даде възможност да си погасяваме нашите задължения, като сме погасили около 7 милиона лв. със собствени средства. Тези средства, които се генерират, се ползват за благото на всички граждани“, заяви Огнян Ценков.Кметът се спря накратко и на другите точки от дневния ред, като изрази удовлетворението си, че за пореден път общинската администрация и общинските съветници работят в добър синхрон.

Намаляване на задълженията, повече средства от данъци, активна работа по програми и проекти и усилени ремонтни дейности в Община Видин

Това са основните тенденции, отбелязани по време на редовна пресконференция на кмета на Община Видин Огнян Ценков и ръководния му екип….