Официално: Инвестбанк купува ТБ “Виктория”

Разни новини

В него се казва, че едновременно ще бъде направено прехвърлянето и получаването на договорената цена за 100% от капитала на “Виктория” и депозита, който има банката към КТБ, която е неин собственик.

Неофициално: Инвестбанк е новият собственик на ТБ Виктория

“Инвестбанк” е била одобрена за купувач на ТБ “Виктория” – “по-малката посестрима” на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ). То…

По данните от отчета на “Виктория” в БНБ към края на миналата година той е около 85 млн. лв. Не е посочена договорената цена.

Пише, че купувачът е поел задължение за пълно погасяване на експозицията на КТБ към ТБ “Виктория” заедно с дължимите лихви към датата на приключване на сделката. Освен това очаква да отчете печалба от 2.8 млн. лв. за масата на несъстоятелността, след като се отчетат “погасените в резултат от оперативната дейност на ТБ “Виктория” краткосрочни и дългосрочни задължения в периода от 2015 г. до датата на подписване на рамковия договор, както и постигнатата цена на продаваната съвкупност от финансови активи”.Самата цена обаче не става ясна и с наличната публично информация няма как да се изчисли.

Служат ли банките в България на клиентите си или е обратното?

България е в стагнация, но печалбите на повечето банки растат постоянно – не защото са подобрили обслужването на клиентите си, а защото…