Очакваме единната информационна система в съдилищата да заработи през септември

Разни новини

От следващата седмица започва въвеждането на новата единна информационна система в съдилищата. Тя ще замени действащите в момента пет различни системи за обмен на данни, предаде БНТ. Във всички съдилища системата трябва да заработи през края на месец септември, обясни Гергана Мутафова, член на Висшия съдебен съвет.

По този начин се дава възможност да стартира т.нар. “Електронно правосъдие” или иначе казано – хората, които са страни по дела да имат достъп до тях от компютъра си, да получават информация по електронен път, както и по електронен път да подават молби, заявления и всякакви други документи, вместо сегашното задължително ходене до сградите на различните съдилища.

От следващата седмица ще започне поетапното пилотно внедряване в избрани 17 съда.

“Това са 10 районни съдилища, 5 окръжни съдилища и два апелативна съда на различни места в България в 5-те апелативни района. Ще има един следващ етап, в който ще се внедри окончателно цялата система във всички съдилища в страната”, заяви пред БНТ Гергана Мутафова, член на Висшия съдебен съвет.

Единната правосъдната система ще сложи началото на електронното правосъдия, обясни Мутафова. От момента на въвеждането ѝ във всеки един съд ще започнат по всички новообразувани дела да се създават т.нар. електронни папки или същинските електронни дела. Това ще даде възможност на страните по делата да получат разрешение за достъп през единния портал за електронно правосъдие да извършват своите справки дистанционно.

Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.