Община Варна награждава изявени студенти

Разни новини

В раздел “Педагогически науки“ наградата ще получи Михаил Димитров, студент 4. курс, специалност „Финанси“ в Икономически университет – Варна;В раздел “Хуманитарни науки“ – Вероника Ревенко, студентка 4. курс, специалност „Международен бизнес мениджмънт“ във ВСУ „Черноризец Храбър“;В раздел „Социални, стопански и правни науки“ номинираните са двама- Ралица Друмева, студентка 6. курс, специалност „Право“ във ВСУ „Черноризец Храбър“, и Андреана Иванова, студентка 3. курс, специалност „Мениджмънт във водния транспорт“ във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“;