Община Сливен обяви процедура за саниране на детска ясла

Разни новини

Основните дейности, предвидени от инвеститора – Община Сливен, са: ремонт на покрива, частичен ремонт на отоплителната, ВиК и електрическата инсталации и сервизните помещения, поставяне на външна изолация, частично изграждане на вентилационна система, леки конструктивни укрепвания на сградата, както и други козметични подобрения. Според приложената документация, всички прозорци в сградата вече са сменени с PVC дограма.документацияПрогнозната стойност на реконструкцията е 720 000 лева с ДДС.