Община Русе прие най-големия за последните 20 години бюджет

Разни новини

Приеха бюджета на Община Русе.

С 38 гласа За, трима Въздържал се и 6 гласа Против /БСП/ днес на извънредна сесия общинските съветници приеха Бюджет 2018 на Община Русе

Общо 16 предложения бяха направени по време на дебата, като в крайна сметка не влязоха като корекции.

Директорът на дирекция „Финансово-стопански дейности“ в Община Русе Емилия Пенева представи проекта за бюджет и го определи като балансиран, предава akcent.bg. Той е с 10 млн. лева повече спрямо предходната година.

Галин Ганчев изрази задоволство от факта, че това е най-големият общински бюджет през последните 20 години – 134 646 845 лева.

В изказванията си Пламен Рашев и Александър Неделчев оправиха критика в липса на политики в областта на екология, работа и достойни доходи, както и намалялата раждаемост.

Кметът Стоилов обяви, че при добро развитие на трансграничното сътрудничество се очакват допълнително 20 млн. лева.