Община Бургас предупреждава – на 2 април ще има тест на сирените по обяд

Разни новини

В тази връзка, в понеделник (2 април) от 13:00 часа в Бургас ще се провери техническото състояние на изградената сиренна система.

Няма да намаляват броя на паралелките в Бургас

Броят на паралелките в Бургас няма да бъде редуциран. Запазва се и броят на учениците по норматив във всяка паралелка – 26. Нещо повече…

За да се избегне излишен стрес, предупредете деца, възрастни хора, роднини и колеги, че това ще е просто тренировка и няма нищо страшно.