Общата асамблея на ООН приема Декларация за правата на детето

Разни новини

Терминът „дете“ не се отнася непременно до непълнолетен и може да включва също и пълнолетни независими деца. В международното право няма дефиниции за други термини, използвани за деца, като юноши, младежи, тийнейджъри.Исторически дефиницииКонсенсусът относно определянето на правата на децата става по-ясен през последните петдесет години [5]. Публикация от 1973 на Хилъри Клинтън (тогава адвокат) заявява, че правата на децата са “лозунг, който се нуждае от определение”.