Обратната страна на календарчето – изложба на Франсоа Нуге

Разни новини

“Обратната страна на календарчето” е първата му самостоятелна изложба в България.През 2017 г. затворник открива странна находка, грижливо скрита в стената на килията му в Софийския централен затвор – джобно календарче от 1981 г., рекламиращо Държавната спестовна каса. Преди тридесет и шест години незнайният му собственик е отбелязвал на него дните до края на присъдата.