Обнародваха промените в Закона за здравето в Държавен вестник

Разни новини

Промените в Закона за здравето са обнародвани в извънредния брой на Държавен вестник от днес. Измененията бяха приети вчера от Народното събрание.

“С УКАЗ № 95 На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България ПОСТАНОВЯВАМ: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето, приет от 44-то Народно събрание на 12 май 2020 г. Издаден в София на 13 май 2020 г.”, гласи обявлението в Държавния вестник.

До измененията се стигна, след като правителството реши, че няма да предложи удължаване на извънредното положение във връзка с коронавируса. Кабинетът вместо това предложи законодателни промени, които да гарантират запазването на икономическите мерки за подпомагане на бизнеса.

Част от новите изменения предвиждат извънредна епидемична обстановка ще се обявява единствено с решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на здравеопазването и въз основа на извършен анализ на риска от държавния здравен инспектор.

Ползваният през 2020 г. неплатен отпуск до 60 работни дни ще се зачита за трудов и осигурителен стаж, прие още парламентът.

За срок до шест месеца след отмяната на извънредното положение Агенцията по заетостта превежда компенсация в размер 290 лв. за определени категории лица, подлежащи на осигуряване по реда на Кодекса за социално осигуряване, съгласно критерии и условия, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител/самоосигуряващо се лице.

Окончателно бе решено, че учебната 2019/2020 г. ще завърши дистанционно. Няма да се провежда национално външно оценяване в края на IV и Х клас, а само за седмокласници и дванадесетокласници.

Бе взето решение да се удължи с два месеца забраната да се налагат запори върху заплати, пенсии и банкови сметки на граждани. Няма да се налага запор и върху банковите сметки на общините.

С приетите промени се правят изменения и в няколко други закона. Например бе решено, че пречиствателните станции за отпадъчни води на населените места, селищните и курортните образувания се осигуряват с пречиствателни съоръжения/инсталации за обеззаразяване.

До 31 октомври т. г. безработни лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по Закона за социално подпомагане и не са включени в програмите за заетост, може да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за срок не повече от 120 дни, като това време не се признава за трудов стаж.

Направени бяха и промени, касаещи туристическия бранш.

Поставете оценка:

1

Оценка 1 от 1 гласа.