Ново правило дава право на 6 заплати при пенсиониране на повече хора

Разни новини

23 февруари, 16:44 /   Tribune

Ново правило дава право на 6 заплати при пенсиониране на повече хора

Снимка: БГНЕС

Повече хора ще имат право на шест заплати при пенсиониране с новите промени в Кодекса на труда, които са валидни от началото на тази година. Така, вече право на това обезщетение имат работниците, които имат 10 години трудов стаж през последните 20 години при един и същ работодател, или група от предприятия.

Досега те имаха право веднъж да получат шесткратния размер на заплатата си, ако са работили през последните 10 години.

„Новата редакция също поставя условие, но в два алтернативни варианта. Според първият –  работникът е придобил минимум 10 години трудов стаж при един и същи работодател. Периодът от време на придобиване е „последните 20 години“. Спрямо старата редакция новото е конкретно определение, период от време, в който трябва да е придобит трудовият стаж –„последните 20 години“. От това нововъведение следва, че изискуемите 10 години трудов стаж не са последователни, може да са прекъсвани от периоди на безработица или работа при друг работодател/ли. Това означава, че е възможно през последните 20 години да са натрупани 20 години трудов стаж, част от които при друг/различни работодатели, например двама или трима. Това обстоятелство не смущава придобиването на правото за по-висок размер на обезщетението“, обяснява в сравнителен анализ вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, цитиран от „24 часа“.  


https://tribune.bg/bg/parite/novo-pravilo-dava-pravo-na-6-zaplati-pri-pensionirane-na-poveche-hora/