Новите правила за опаковане могат да застрашат нуждите на 750 000 души от вода всяка година

 вода

През последните години Европа е засегната от все по-голям брой опустошителни засушавания, които предизвикват горски пожари и изтощават водоносните пластове. По данни на Европейската агенция за околна среда почти една трета от европейците са засегнати от недостиг на вода. Очаква се този проблем да се задълбочи, тъй като засушаванията стават все по-чести и по-интензивни в резултат на изменението на климата. Изглежда, че 2023 г. няма да е изключение, тъй като в множество държави се наблюдава едно от най-горещите лета, регистрирани някога, като горските пожари и липсата на водоснабдяване са повод за безпокойство за целия континент.

Когато имаме някои от най-големите и богати държави в Европейския съюз, които предприемат строги мерки за това колко вода могат да използват техните граждани и земеделски производители, и когато реките в Европа пресъхват, изглежда трудно да се оправдаят мерките, предложени от Европейската комисия в нейното предложение за Регламент за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR), публикувано в края на миналата година.

Предложението, което, наред с други правила, има за цел да замени хартиените опаковки за храна за еднократна употреба с алтернативи за многократна употреба за заведенията за хранене и за храна за вкъщи, по никакъв начин не отчита огромния ръст в използването на прясна вода, който ще се наложи, ако опаковките за многократна употреба станат задължителни.

Противно на общоприетото схващане, продуктите за многократна употреба, особено когато са изработени от ресурсоемки, невъзобновяеми материали, които се нуждаят от интензивни системи за миене и сушене, са по-лоши от хартиените продукти за еднократна употреба както по отношение на приноса към климата, така и по отношение на използването на прясна вода.

При сравнението между хартиените опаковки и опаковките за многократна употреба за консумация на място в ресторантите за бързо обслужване, оценката на жизнения цикъл (LCA), извършена от Ramboll, показва, че опаковките за многократна употреба консумират 3,4 пъти повече вода от хартиените опаковки за еднократна употреба. Необходимостта от измиване на съдовете за многократна употреба увеличава значително количеството на необходимата вода, като според изчисленията замяната на опаковките за многократна употреба в ресторантите за бързо хранене би била равносилна на осигуряването на нуждите от прясна вода на 750 000 души всяка година.

Освен това неотдавнашен доклад, изготвен от глобалната консултантска фирма за управление Kearney, показва, че моделите за повторна употреба на прибори за хранене биха изисквали до четири милиарда литра допълнителна вода всяка година. Това се равнява на запълването на над 1600 олимпийски плувни басейна с вода годишно само за да се задоволи търсенето. Или измиване на 55 000 автомобила всеки ден от годината.

Оценката на въздействието, на която се основава PPWR, пренебрегва голяма част от научните изследвания на хартиените опаковки за еднократна употреба и повторната употреба и прави необосновани предположения. В оценката на въздействието е сведено до минимум въздействието на системите за миене и сушене, както и на транспортирането на опаковките за многократна употреба до и от ресторантите. Многократно липсата на научни данни в подкрепа на предложението на Комисията беше изтъквана от членовете на Парламента, озадачени от този груб пропуск.

Един от многото примери за това е твърдението в оценката, че въздействието на повторната употреба върху емисиите на CO2 от „транспортирането и миенето“ представлява само 37% от общите емисии на парникови газове (и 27% през 2040 г.). В действителност то съставлява над 80 %, според проучванията LCA на Ramboll, проверени от трети страни. Подобен неуспешен анализ не е основа, върху която да се формира политика. Прекаленото опростяване и безсмисленото съпоставяне на данни не могат да заместят стандартен подход по ISO, какъвто е използваният в проучванията на LCA.

На този фон неотдавнашните гласувания на Комисията по промишленост, изследвания и наука (ITRE), Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO) и Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) на Европейския парламент са стъпки в правилната посока, съобразени с научните доказателства.

Науката и доказателствата трябва да продължат да ръководят работата на политиците. Това е необходимо, особено по такъв важен въпрос като създаването на европейска кръгова икономика и намаляването на въздействието на опаковките върху околната среда. Като следват науката, политиците имат шанс да намалят ненужното потребление на прясна вода в момент, когато този ограничен ресурс намалява драстично.

Сега, след като се върнаха на работа след горещото лято, Европейският парламент и националните правителства имат отговорността да гарантират, че амбициите на ЕС са научно обосновани, за да се насърчи най-устойчивото и ефективно използване на ресурсите, без да се излагат на риск безопасността на храните, продоволствената сигурност и здравето на гражданите на ЕС.

Прочети повече

Добави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *