Новини от Пазарджик – саниране и здраве

Ще се санират 22 блока в 3 местни общини, има и резерви

саниране
Новини от Пазарджик - саниране и здраве 3

22 многофамилни жилищни сгради в общо 3 местни общини са одобрени за саниране със средства по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. В община Пазарджик одобрените блокове са най-много – 13 за общо 27 798 441,18 лева. В община Панагюрище те са 2 за 3 395 920,00 лева, а в община Пещера – 7 за 7 653 510,15 лева. Всичко това става ясно от информацията, изнесена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

„В последния работен ден преди празниците – 22 декември,  излезе класирането на одобрените за саниране обекти. Стана ясно, че по програма „Енергийна ефективност“ Пазарджик получава 27 млн. лева за санирането на 13 блока.

Веднага след празниците се заемаме за изработването на работни проекти за саниране

с обществени поръчки за избор на изпълнител – тази програма трябва да се реализира до средата на 2026 г.“, поясни в навечерието на Нова година кметът на Пазарджик Петър Куленски.

Одобрените общо за страната са 756 проекта в 102 общини. В мерки за повишаване на енергийната ефективност на тези блокове ще бъдат вложени 1 128 694 945,76 лева. Получени са общо 3068 проектни предложения от 152 общини на обща стойност 3 972 426 084,04 лв., която надхвърли близо 4 пъти разполагаемия бюджет.

Стартът на процедурата бе даден на 20.12.2022 г., като възможност за кандидатстване получиха всички собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Резервите

И трите споменати местни общини имат проекти и в резервния списък. От община Пазарджик в него попадат 45 сгради за 77 251 421,26  лева, от община Панагюрище – 4 сгради за 2 767 654,27, а от община Пещера – 2 сгради за 1 215 224,42.

Сред резервите откриваме още 3 местни общини. Това са Брацигово, Велинград и Ракитово. В Ракитово сградите са 2 за 1 621 649,51 лева, в Брацигово – 3 сгради за 3 579 332,36 лева, и във Велинград – 2 сгради за 2 106 784,82 лева.

В страната 2178 блока, за които предписаните мерки за саниране възлизат на 2,673 милиарда лева, са включени в резервния списък с проектни предложения. В него са и предложенията, които имат по-висок резултат от 115 т., но са в общини, които са достигнали определените им лимити на безвъзмездна финансова помощ и не могат да бъдат финансирани. По този начин се гарантира възможност средствата от Плана да достигнат до повече български общини и да се избегне значителна териториална концентрация на инвестициите в определени общини и райони.

А община Велинград има и прекратено производство за 2 сгради на стойност общо 1 375 443,47 лева. В страната

отхвърлени като неотговарящи на изискванията

са 119 проектни предложения, за които би била необходима инвестиция в размер на 101 млн. лв. 15 проектни предложения са оттеглени.

През януари 2024 г. ще започне подписването на договорите с общините за предоставяне на средствата, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ, на одобрените за финансиране сгради. От своя страна, местните власти ще сключат договори с одобрените блокове. За да не се губи време, общинските администрации могат да започнат да обявяват обществени поръчки за избор на изпълнители преди тяхното сключване. При своевременното им провеждане, изпълнението на предписаните за обновяване на сградите мерки ще може да започне още през строителния сезон на 2024 г. Строително-монтажните работи също трябва да се извършват при спазване на предвидените графици, защото срокът за изпълнение на дейности с финансиране по линия на Плана за възстановяване и устойчивост е средата на 2026 г.

Собствениците на блоковете,

които са включени в резервния списък от първия етап на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, могат да кандидатстват за финансиране от Етап II. За него е предвиден бюджет в размер на 282 470 400 лева. Одобрените сгради за участие в този етап на процедурата сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Документите за кандидатстване се подават отново чрез общинските или районните администрации. Допустими за участие и тук са всички многофамилни жилищни сгради в страната, управлявани по реда на ЗУЕС и проектирани преди 26 април 1999 г. Крайният срок за кандидатстване е 16.01.2024 г., като в случай на липса на достатъчен интерес и подадени проекти на по-малка стойност от предвидения бюджет се предвижда срокът да бъде удължен до края на месец февруари 2024 г.

Целта на мерките, които ще се изпълнят в

двата етапа на процедурата,

е енергийните характеристики на многофамилните жилищни сгради да бъдат подобрени и те да достигнат клас на енергопотребление „В“. Цели се и намаляване на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове, 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

Списъци на одобрените, резервите и отхвърлените ще откриете на сайта на МРРБ..

Уведомленията в ИСУН към всички кандидати ще бъдат изпратени след почивните дни за Коледните и Новогодишните празници, за да текат сроковете в рамките на работните дни.

От общините в Пазарджишка област няма за Батак, Белово, Лесичово, Септември, Стрелча и Сърница.

Мина ГЕОРГИЕВА

Спешната помощ вече покрива областта с линейки 4х4

Акад. Денков връчи ключовете на нова високопроходима кола за спешния филиал във Велинград

ПАЗАРДЖИК. Територията на областта, покривана от филиалите на „Спешна помощ“, вече се покрива изцяло от санитарни автомобили 4х4. Това съобщи за „Знаме“ директорът на ЦСМП-Пазарджик д-р Борис Манев. На сайта си писахме, че предколедно рремиерът Николай Денков връчи ключовете на една от първите пет нови високопроходими линейки на д-р Манев. Мерцедесът е предназначен за филиала на ЦСМП във Велинград, а останалите линейки бяха предоставени на ЦСМП – София за нуждите на филиала в Самоков, ЦСМП – Благоевград за нуждите на филиала в Банско, ЦСМП – Шумен за филиала във Върбица и ЦСМП – Смолян. Връчването на ключовете стана в присъствието на заместник-министрите на здравеопазването доц. Михаил Околийски и проф. Илко Гетов.

 „Доволни сме от придобивката – така покриваме с високопроходими санитарни автомобили цялата област, а нейната територия е около 70 % планинска – екипите ни ходят до труднодостъпни места и в много от общините, включително и в Панагюрско. Особено труден е районът над Велинград в посока Белмекен. Имаме и 5 стари високопланински линейки, които обслужват отделните филиали, но тази наистина е съвсем друг клас и я получихме навреме – преди поредната студена вълна  със задоволство коментира д-р Борис Манев, който е благодарен за подаръка. Той припомни, че спешният автомобил е осигурен по проект “Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по ОП “Региони в растеж”. По тази програма ЦСМП-Пазарджик има още 14 линейки от общо 30.

 „Желая здраве и една по-спокойна и хубава нова 2024 година и на колегите, и на  читателите на вестник „Знаме“! Ние сме на линия 24/7, но нека всички да пазим здравето си и това на околните“, отправи призив-пожелание директорът на спешния център.

Добави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *