НОВИНИ ОТ НОИ – въпроси и отговори за пенсията

Въпрос: Какъв е посоченият доход в разпореждането за преизчисляване на пенсията ми от 25.12.2021 г. и каква е ролята му при преизчисляване на пенсията ми?

Отговор: В разпореждането се посочва средномесечният осигурителен доход, въз основа на който се определя доходът за изчисляване размера на пенсията.
Доходът, от който се изчислява размерът на пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.
Средномесечният осигурителен доход за страната се определя от НОИ (Таблица със средно месечния осигурителен доход 1997-2021 г.).
При по-старите трудови пенсии, отпуснати преди 2008 г., този доход може да не съвпада с дохода за 12-те месеца, предхождащи отпускането на съответната пенсия, а да бъде 398,17 лв. – това е средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г. Последният е приложен при извършеното служебно преизчисляване на трудовите пенсии, считано от 01.10.2008 г., в случаите, когато преизчисленият на тази база размер на пенсията е бил по-благоприятен за конкретния пенсионер.
Всички трудови пенсии, отпуснати след 31.12.2007 г. се изчисляват въз основа на средномесечния осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на тяхното отпускане.
Преизчисляването на пенсиите, считано от 25.12.2021 г., се извършва, без да се променя доходът, от който е изчислен размерът на пенсията към 24.12.2021 г. Той се умножава с нормативно определените проценти за всяка година и месец осигурителен стаж, в сила от 25.12.2021 г. и по-конкретно: 1) за всяка година осигурителен стаж без превръщане процентът е 1,35 и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж, 2) за осигурителния стаж, представляващ разликата между общия осигурителен стаж, зачетен на лицето и осигурителния стаж, определен без превръщане, процентът е 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.
Така определеният размер на всяка пенсия се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането ѝ до 24.12.2021 г. включително.

Добави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *