НОВИНИ ОТ НОИ – Въпроси И Отговори 6

новини от нои

Въпрос: Мои близки, родени в същата година като мен, получиха уведомителни писма, с които НОИ ги информира, че навършват пенсионна възраст, както и за условията, при които могат да се пенсионират по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Аз обаче не съм получил такова писмо. Застрашава ли това правата ми?

Отговор: На основание чл. 33, ал. 5, т. 13 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява лицата не по-късно от 6 месеца преди да навършат възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО за условията, при които могат да се пенсионират през следващата календарна година.

Във връзка с прилагането на тази норма през месец юни 2021 г. НОИ изпрати уведомителни писма до всички лица, които през 2022 г. навършват възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО. Не подлежат на уведомяване по този ред лицата с вече отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на ранно пенсиониране.

Писмата се изпращат с обикновена пощенска услуга на постоянния адрес на осигурените лица. Затова, ако към момента не живеете на този адрес, това може да бъде една от причините писмото да не е стигнало до Вас.

Писмата имат информативен характер и това, че не сте го получили, не оказва негативно влияние върху пенсионните Ви права. В тях се посочва, че за да придобие право на пенсия, лицето трябва едновременно да е изпълнило две условия – да е навършило съответната възраст и да е придобило необходимия осигурителен стаж.

Изискуемата пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО през 2022 г. е:

  • навършени 61 години и 10 месеца за жените, т.е. родените в периода 01.05.1960 г. – 28.02.1961 г.;
  • навършени 64 години и 5 месеца за мъжете, т.е. родените в периода 01.09.1957 г. – 31.07.1958 г.

С оглед на посоченото, ако Вие сте родена/роден в последните десет месеца на 1961 г., съответно – в последните пет месеца на 1958 г., то Вие ще навършите общата пенсионна възраст през 2023 г., поради което ще бъдете уведомени с аналогично писмо през 2022 г.

За 2022 г. изискуемият общ осигурителен стаж е, както следва:

  • за жените – 36 години и 2 месеца;
  • за мъжете – 39 години и 2 месеца.

Уведомителните писма са изготвени по еднотипни образци и са еднакви за всички мъже, съответно – жени, навършващи възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО през 2022 г. В тях само датата на навършване на съответната възраст от конкретното лице е индивидуална. Целта на писмата е да стимулират всяко лице своевременно да предприеме действия за набавяне и оформяне на необходимите документи, удостоверяващи неговия осигурителен стаж и осигурителен доход.

Ако искате да се запознаете подробно със съдържанието на образците на писмата, поотделно за жени и мъже, може да ги намерите в рубрика „Пенсии“, „Образци на уведомителни писма“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *