НОВИНИ ОТ НОИ – Въпроси И Отговори 4

Въпрос: Получавам инвалидна пенсия. Очаквах по-голямо увеличение на размера ѝ от 1 юли. Моля да ми обясните как точно е направено изчислението.

Отговор: С новата разпоредба в КСО (§ 7ж, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване /ПЗР на КСО/), е регламентирано увеличението на пенсиите за инвалидност от 01.07.2022 г.. Тя предвижда, че личните пенсии за инвалидност поради общо заболяване и личните пенсии за трудова злополука и професионална болест, отпуснати с начална дата до края на 2021 г. се увеличават от 01.07.20222 г. по следния ред:

  1. Размерът на пенсията, определен по реда на КСО към 30.06.2022 г., се увеличава с 10 на сто,
  2. В размера на така увеличената пенсия се включват:
  • сумата за получаваната от пенсионера до края на месец юни ковид добавка от 60 лв. (сума по ПМС № 479/30.12.2021 г.)
  • сумата на индивидуалната компенсаторна разлика – само за пенсионерите, за които от януари 2022 г. е била определена и се е изплащала такава допълнителна сума (сума по§7, ал. 1 от ЗБДОО/2022 г.).

От горецитираното е видно, че с 10% се увеличава само размерът на пенсията за месец юни 2022 г., но не и допълнителните суми, изплащани отделно от пенсията, които се включват в размера ѝ едва след увеличението с 10 %. Сумата от увеличената с 10 % пенсия, ковид добавка от 60 лв. и индивидуална компенсаторна разлика (ако има такава) е новият определен размер на пенсията за инвалидност, който следва да се изплаща считано от 1 юли 2022 г.
Ще илюстрираме със следния пример:
Лице получава лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване определена в размер към 30.06.2022 г. – 620.54 лв. От 1 юли той се увеличава с 10% и нараства на 682.59 лв., след което към него се добавят изплащаните към пенсията до края на юни месец допълнителни суми от ковид добавка 60 лв. и индивидуална разлика – в конкретния случай в размер на 9.32 лв. Така определеният размер на пенсията от 1 юли 2022 г. е 751.91 лв.
В пенсионното разпореждане посочената сметка е представена по следния начин:

Както се вижда от примера, самата пенсия е увеличена точно с 10%.
Ако се сравни новият, увеличен размер на пенсията 751,91 лв. спрямо размера ѝ 620,54 лв. през юни, увеличението е малко над 21%.
Ако обаче новият, увеличен от юли размер на пенсията 751,91 лв. бъде сравнен с общия доход от пенсия, ковид добавка и индивидуална разлика, получаван от лицето през юни, тогава ръстът на тази обща сума е 9%.

източник:https://www.nssi.bg/forusers/faq/422-qespension/6989-q2pensii2022

Добави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *