Новини от НОИ – Парични помощи за профилактика и рехабилитация

профилактика и рехабилитация
Новини от НОИ - Парични помощи за профилактика и рехабилитация 3

Националният осигурителен институт (НОИ) администрира програма за профилактика и рехабилитация на осигурените лица. Това е превантивна дейност за запазване здравето и намаляване заболеваемостта и инвалидността, обезщетявани от фондовете на държавното обществено осигуряване. Условията за ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация, както и процедурите за избор на юридически лица – изпълнители на тази дейност, са определени с Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (НПИПППР).

Условия за придобиване на право на парична помощ за профилактика и рехабилитация

Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация имат следните лица:

 1. осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени дължимите осигурителни вноски, за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.

Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.

 1. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), респективно на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК), не е изтекъл.

Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2023 г. е 62 години за жените и 64 години и 6 месеца за мъжете.

 (чл. 13в КСО)

Обхват на паричната помощ за профилактика и рехабилитация

Паричната помощ за всяко лице включва:

 • средствата за не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (вкл. прегледите и изследванията) по цени, утвърдени от Надзорния съвет на НОИ;
 • средствата за нощувки в размер на 23.00 лева (двадесет и три лева) за една нощувка, без доплащане от лицата;
 • частична парична помощ за хранене в размер на 8.00 лева (осем лева) за един храноден. За деня на постъпване и деня на напускане НОИ заплаща общо 8.00 лева (осем лева) частична парична помощ за хранене.

Продължителността на профилактиката и рехабилитацията е 10 дни еднократно в една календарна година.

(чл. 3 НПИПППР)

Изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация

Паричната помощ за профилактика и рехабилитация се ползва чрез изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация, с които НОИ ежегодно сключва договори.

(чл. 4 НПИПППР)

На основание чл. 36, ал. 1, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 25, ал. 2 от Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация, с Решение № 1 от Протокол № 2 от 9 март 2023 г., Надзорният съвет на НОИ определи изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация за 2023 г. НОИ сключи договори с определените изпълнители – 23 юридически лица за общо 52 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.

Изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация са задължени да:

 • предоставят резервация на цена, посочена в информацията за размера на сумите, които лицата ще заплащат през 2023 г.;
 • осигуряват хранене при крайна цена за един храноден, представляваща сбор от частичната парична помощ за хранене и доплащането за един храноден, посочено в информацията за размера на сумите, които лицата ще заплащат през 2023 г.;
 • издават документ за направените от лицата доплащания, остойностени по вид;
 • публикуват на интернет страницата си подробна информация за начините на извършване на резервация, разходите, които не се заплащат от НОИ, както и реда, условията и сроковете за заплащането на тези разходи и на резервацията.

НОИ не носи отговорност за претенции, свързани с извършването на резервация и с ползването и заплащането на услуги, които не са предмет на договора с изпълнителя.

Виж списък на изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация

 1. „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, гр. София със следните изпълнители:

1.1. Хотел „Дружба 1”;
1.2. Хотел „Калина”;
1.3. Балнеохотел „Констанция”;
1.4. Балнеохотел „Велинград”;
1.5. Балнеохотел „Гергана”;
1.6. Балнеохотел „Роза”;
1.7. Балнеохотел „Тинтява”;
1.8. Хотел „Тинтява 2”;
1.9. Балнеохотел „Свети Мина”;
1.10. Хотел „Свети Мина – 2”;
1.11. Хотел „Черноморка”;
1.12. Хотел „Загоре”;
1.13. Болнеохотел „Павел баня”;
1.14. Балнеохотел „Божур”;
1.15. Балнеохотел „Стряма”;
1.16. Балнеохотел „Люляци”.

 1. „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД, гр. София със следните изпълнители:

2.1. Филиал Нареченски бани;
2.2. Филиал Павел баня;
2.3. Филиал Поморие;
2.4. Филиал Сандански;
2.5. Филиал Кюстендил;
2.6. Филиал Момин проход;
2.7. Филиал Овча могила;
2.8. Филиал Велинград;
2.9. Филиал Хисар;
2.10. Филиал Баня, Карловско;
2.11. Филиал Баните, Смолянско;
2.12. Филиал „Свети Мина”, Вършец;
2.13. Филиал Банкя.

 1. Военномедицинска академия, гр. София със следните изпълнители:

3.1. Болница за продължително лечение и рехабилитация – Банкя;
3.2. Болница за продължително лечение и рехабилитация – Хисаря.

 1. „Специализирана болница за рехабилитация – Вита“ ЕООД, гр. Велинград със следните изпълнители на дейността:

4.1. „Специализирана болница за рехабилитация – Вита” ЕООД – Велинград;

4.2. „Специализирана болница за рехабилитация – Вита” ЕООД – клон Поморие.

 1. “Специализирана болница за рехабилитация – Марикостиново” ЕООД, с. Марикостиново, област Благоевград.
 2. „Специализирана болница за рехабилитация „Айлин““ ЕООД, с. Минерални бани, област Хасково.
 3. „Специализирана болница за рехабилитация Мари” ООД, гр. Несебър.
 4. „Специализирана болница за рехабилитация по физикална и рехабилитационна медицина – Димина” ЕООД, с. Вонеща вода, област Велико Търново.
 5. „Специализирана болница за рехабилитация Стайков и фамилия” ЕООД, к. к. Слънчев бряг, област Бургас.
 6. „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, гр. Балчик
 7. „Специализирана болница за рехабилитация – Здраве” ЕАД, гр. Банкя.
 8. „Специализирана болница за рехабилитация „Света Богородица““ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив.
 9. „Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани” ЕАД, гр. Бургас.
 10. „Специализирана болница за рехабилитация – Родопи” ЕООД, гр. Рудозем
 11. „Специализирана болница за рехабилитация – Несебър” АД, гр. Несебър.
 12. „Специализирана болница за рехабилитация – Орфей” ЕООД, гр. Девин.
 13. „Балнеологичен център – „Камена““ ЕАД, гр. Велинград.
 14. „Специализирана болница за рехабилитация Медика – Албена“ ЕООД, к.к. Албена, област Добрич.
 15. „Специализирана болница за рехабилитация – Витус“ ООД, гр. Хисаря.
 16. „Специализирана болница за рехабилитация – Петрич” ЕООД, гр. Петрич.
 17. „Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня” АД, гр. Сапарева баня.
 18. „Специализирана болница за рехабилитация – Банкя” АД, гр. Банкя.
 19. „Специализирана болница за рехабилитация – Варна” АД, к. к. Златни пясъци, гр. Варна.

ЗА повече информация тук:https://www.noi.bg/fizicheski-lica/po-bg-zakonodatelstvo/za-profilaktika-i-rehabilitatsiya/

Добави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *