Нови правила за детските градини към Министерството на отбраната

Разни новини

По- прецизни критерии предлага Министерството на отбраната във ведомствените детски градини. Новите предложения в правилника са отворени за коментари до пети ноември.

Остава критерият за получаването на една точка, ако родителят на детето е на служба или цивилен в системата на МО. С предложената промяна обаче се дава по- голям шанс за класиране, ако и двамата родители са на служба или работят в системата на МО като цивилни или военни.

За класирането детето ще получава вече две точки. Предимство за класиране на дете ще има не само при загинал родител, но и на починал родител, който е работил в системата на отбраната. За предимство при приемането във военните детски градини ще се счита и ако бабата или дядото са били в системата. Промяна има и в документите за кандидатстване.

В страната има 7 военни детски градини. Три са в София и по една в големите гарнизонни градове – Казанлък, Плевен, Карлово, Стара Загора.

Поставете оценка:

Оценка от 0 гласа.