НОИ поема преизчисляването на пенсиите, трябва само веднъж да подадете заявление

Разни новини

В резултат от промените хората ще могат посочват сметки за изплащане на отпуснатите им пенсии не само в банки, но и в други лицензирани от БНБ доставчици на платежни услуги, както и в клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.

Влиза в сила изчисляването на пенсиите по две методики

От днес, 7 май, започват изчисленията на пенсиите по двете методики. Официално влизат промените в Закона за социалното осигуряване и бъ…

Идеята на промяната е засилване на ролята на т.нар. електронно правителство. С промени в Административнопроцесуалния кодекс се предвижда възможност за електронно връчване на разпорежданията, свързани с пенсиите.