НОИ изпраща над 81 000 уведомителни писма на бъдещи пенсионери

Новини от НОИ

Националният осигурителен институт (НОИ) ще изпрати 81052 персонални уведомителни писма до всички осигурени лица, които през 2019 г. навършват изискуемата от Кодекса за социално осигуряване (КСО) възраст за пенсиониране и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на ранно пенсиониране.
източник: noi.bgНОИ изпраща над 81 000 уведомителни писма на бъдещи пенсионери