Николай Слатински: По ”Шипка” младежи пееха ”Боят настана!”…

Разни новини

Минах по ”Шипка”. Минавам безброй пъти по нея. Но този път, кой знае защо се замислих за Шипка. И в този момент откъм Ректората идваха 5-6 момичета и момчета, които с блеснали от решителност очи си подпяваха Боят настана, тупат сърца ни, ето ги близо наште душмани!