Незаконни водохващания отклоняват вода, предназначена за язовир „Студена”

Разни новини

Незаконни водохващания от Владайския канал отклоняват вода, предназначена за язовир „Студена” е установено при проверка на министъра на околната среда и водите Емил Димитров.

В проверката са участвали и басейновите дирекции „Дунавски район“ и „Западнобеломорски район“.

Установени са няколко незаконни водовземания, в това число отклонения за Пречиствателна станция за питейни води – Рударци и отклонение за кв. Кало на село Рударци. В резултат на тях и на и други отклонения с неустановени ползватели, които нямат издадени разрешителни по реда на Закона за водите, както и подадени заявления за разрешителни, 100 л/с от водата, насочена към язовир „Студена”, не достига до него.

За установените отклонения ще бъдат уведомени областния управител на Перник и Прокуратурата за предприемане на действия по компетентност, съобщават от ековедомството.

Поставете оценка:

Оценка от 0 гласа.