Нено Димов предлага изваждането на защитени зони от европейската екомрежа

Разни новини

Това става на фона на критиките от Европейската комисия, че България не управлява достатъчно адекватно тези зони. През юли миналата година Брюксел дори предупреди България, че ще започне наказателна процедура заради това, че нарушава правилата за опазване на териториите от НАТУРА 2000.

Нено Димов обжалва в съда, че планът за Пирин трябва да мине екооценка

На 27 март министърът на околната среда и водите Нено Димов е обжалвал решението на Върховния административен съд от 7 март 2019 г., с …

Парадоксалното е, че именно с аргумента за по-добрата грижа за НАТУРА зоните се прокарват поправки в Закона за биологичното разнообразие, представени във вторник пред журналисти от екоминистъра Нено Димов и предвиждащи ревизия на обявените зони от европейската екомрежа, отбелязва още Mediapool.bg.Димов не можа да каже каква част от зоните ще подлежи на корекции, но факт е, че значителна част от инвестиционните проекти за строежи, особено по Черноморието и в планините, са възпрепятствани от ограниченията на европейската екомрежа.

Има огромно количество зони по НАТУРА, които не могат да бъдат там, и промените в Закона за биологичното разнообразие дава възможност грешките да бъдат поправени, каза Димов.По думите му през 2007 г. обявяването на зоните от НАТУРА мрежата у ставало по неясен начин и по съмнителни първични данни, с каквито Министерството на околната среда и водите не разполагало. Това е старо медийно обвинение срещу екологичните организации при техни акции в защита на природата – че те се дали грешни данни за обявяване на зони за биоразнообразие.”Държавата не разполага с голяма част от тези данни. Оттук-нататък държавата не може да си позволи да взима решения по данни, които не са проверени. Тук новото е, че тези данни трябва да бъдат проверени за достоверността им. Ние сме свидетели на огромно количество зони, които попадат в НАТУРА и които по никакъв начин не могат да бъдат в НАТУРА, защото данните, по които са направени, са непроверени. Факт е, че тези грешки са правени преди повече от 12 години и е много трудно да бъдат изправени в момента и този закон дава и тази възможности“, каза министърът.

Според Нено Димов Шабленското езеро се отводнявало, за да се почиства от тинята

Шабленското езеро на практика е давало вода за напояване в района. В момента езерото е затлачено от тиня. Състоянието на Шабленското ез…

Той не можа да каже каква част от сега влезлите в обхвата на европейската екомрежа зони са попаднали там погрешка, тъй като “това е изключително сложна информация”, но припомни, че 34.8 % от територията на страната е обхваната в тази мрежа.”Когато има възможност след приемането на този закон да имаме достоверна и проверена информация, ще даде шанс на всичко, което е проверено, да бъде коригирано“, каза Димов. По думите му този закон е трябвало да бъде приет още преди три години.Предлаганите промени в Закона за биологичното разнообразие предвиждат управлението на зоните от НАТУРА да се предостави на обществен съвет, в който да влизат различни представители на местните общности.”Извън националните органи се създава водеща роля на регионални органи на управление, в които участват местните власти, собствениците на земи в района, регистрираните в района неправителствени организации. Разбира се, това ще бъде под ръководството на представителите на държавата в частност на районните екоинспекции. По този начин в рамката, която ще се задава на национално ниво, ще могат да бъдат взимани най-добрите решения, за да бъде намерен балансът между опазването на околната среда и развитието на региона“, смята Нено Димов.”Досега плановете за управление (на НАТУРА зоните – бел. ред.) не бяха задължителни. Философията на териториалните планове е да се дава приоритет на активните мерки пред забраните и ограниченията. Така отговаряме на една от критиките на Европейската комисия, че само чрез забрани не може да бъде постигнато добро състояние на различните местообитания и видове“, допълни министърът.

Министър Нено Димов: Няма нарушения при отварянето на Шабленското езеро

Отварянето на Шабленското езеро, за да изтече част от водата, е правено от години и не противоречи на Плана за управление – след …

Притесненията на екоорганизациите обаче са, че местните бизнес лобита ще надделяват над решенията за управлението на защитените територии. Освен това природозащитниците обръщат внимание, че ще има дублиране на административни дейности, защото голяма част от НАТУРА зоните попадат в природни паркове.От коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ съобщиха, че изпращат днес писмо до премиера Бойко Борисов с искане за “незабавно спиране на опасни поправки в Закона на биологичното разнообразие, предложени от министър Ненов Димов”.