Не се извинявай, че тръгваш

Разни новини

Не искам да съжаляваш, че си тръгваш. Не съм малко дете и нямам нужда от обяснения. Не се извинявай, че слушаш сърцето си, което не те задържа при мен. Няма нищо, тръгвай.
В живота не всичко се случва по план, особено ако си човек, който обича да чертае планове и да си представя каква ли изненада му е приготвил утрешният ден. Вярвам, че съм имала нужда от теб, за да ми се случиш. Може би е било време да науча, че небето не винаги е обагрено в красиво светло синьо, а понякога вцепенява с дълбоки